Filozófia

 
 A fizetésképtelenség sajnálatosan mindennapi életünkben egyre gyakrabban
hallott, emlegetett jelenség. Természetesen ez nem egy új keletű fogalom,
hiszen már az ősi társadalmakban is megjelent kezdetleges formája.

 A fizetésképtelenség egy olyan mindent átható pénzügyi-jogi helyzet, amit az emberiség történelme során többször újradefiniáltak, átneveztek, de minden korban lényegileg ugyanazt az állapotot, megoldandó problémát jelentette.

 Vállalkozásom célja, a megbízóim fizetésképtelenségi helyzetének elkerülése, mely eredményeként munkahelyek megmentéséhez tudok hozzájárulni. A már kialakult fizetésképtelenség esetén célom a helyzet menedzselése a hitelezők minél magasabb szintű kielégítése és a termelési tényezők újbóli működtetésének elősegítése érdekében. Hiszem, hogy munkámmal előmozdítom a nagyobb arányú foglalkoztatást, a költségvetési bevételek növekedését és ezáltal a közösség gyarapodását.

 Valamit bezárni, lerombolni, likvidálni, feladni nem túl nehéz, bár a jelen jogi útvesztőiben ez is szakértelmet igénylő feladat. Válságkezelői munkám során én inkább újra kitalálni, újragondolni, a termelésre kész eszközöket a gazdaságba visszaforgatni célokat tűztem ki magam és munkatársaim elé.
Számomra a kialakult fizetésképtelen helyzet nem valaminek a végét, hanem valaminek az újrakezdését, valaminek az újraindulási esélyét, munkahelyek potenciális megtartását vagy az esetlegesen megszűnő munkahelyek helyett újak keletkeztetési lehetőségét jelenti.

 Legfontosabb célom, hogy megbízóim, akik megtiszteltek bizalmukkal, munkám során megismerhessék szakmai felkészültségemet, és az igénybe vett szolgáltatást követően elégedettek lehessenek az elért eredménnyel. Mindezt a jogszerűség és a tisztesség megtartása és a foglalkoztatási, nemzetgazdasági és hitelezői érdekek figyelembe vétele mellett.