Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok
 
 Az Igaz Szabolcs weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaim tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag Igaz Szabolcs előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Információk
 
 Igaz Szabolcs weboldalain közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, így nem vállalok felelősséget azok pontosságáért és teljeskörű voltáért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Kérem, hogy üzleti döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek.

Személyes adatok kezelése

 Ön interneten keresztül megadhatja részemre e-mail címét, illetőleg telefonszámát, amennyiben igényli, hogy az Ön részére Igaz Szabolcs, illetve szolgáltatásaimmal kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjek az Ön részére, illetőleg kapcsolatba lépjek Önnel. IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számomra a weboldalaim látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy Igaz Szabolcs ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Tájékoztatom, hogy adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezelem.

Az Internet biztonsága

 Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

 Igaz Szabolcs nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban annak működési zavaraiból, az azok által közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, vonal vagy rendszerhibából, vagy számítógépes vírus által okozottan származnak.

Közösségi média

 Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! A tájékoztatóban meghatározott feltételek Igaz Szabolcs oldalának valamennyi látogatójára kötelező érvényűek!

 Az oldalaimon közölt bejegyzések kizárólagos szellemi tulajdonaim, jogi védettség alatt állnak; kizárólag Igaz Szabolcs kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhatóak át, illetve tehetőek hozzáférhetővé harmadik személy részére. Felhívom a figyelmét, hogy oldalaimon szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő használata szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Tájékoztatom, hogy minden tudomásomra jutó jogsértéssel, illetve jogsértésre gyanút adó magatartással szemben fellépek.

 Igaz Szabolcs nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek az internetes oldallal kapcsolatban annak működési zavaraiból, az azon közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, illetve amelyek információtovábbítási késedelemből, vonal vagy rendszerhibából, vagy számítógépes vírus által okozottan származnak. A bejegyzésekben foglalt információ felhasználása automatikusan a jelen jogfenntartási nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti.

 Felhívom a figyelmét arra, hogy oldalaimról más cégek és egyéb szervezetek oldalára is el lehet jutni. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért nem vállalok felelősséget. Ezen oldalak használata esetén javasolom, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

 Kijelentem, hogy az interneten keresztül hozzám eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezelem, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére és adatkezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit mindenkor maradéktalanul betartom.