Vagyonrendezési eljárás


 Felszámolási vagy végelszámolási eljárást követően vagyonrendezési eljárásnak van helye, ha utóbb olyan vagyontárgy kerül elő, melynek azóta már törölt cég volt a tulajdonosa, vagy korlátolt felelősségű társaságban üzletrésszel rendelkező tag jogutód nélkül úgy szűnt meg, hogy üzletrészéről nem rendelkeztek, és az előzőleg lefolytatott eljárásokban a vagyonelemről rendelkezés nem történt. A vagyonrendezési eljárást a törölt cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes törvényszék előtt a törölt cég volt hitelezője, tagja, illetve az kezdeményezheti, akinek az általa megjelölt vagyontárgyra követelése áll fenn. Vagyonrendezési eljárás lefolytatását a bíróság kijelölése alapján vállalom.